?
Middenbouw


Groep 3A
We zijn fijn gestart in groep 3. Iedere ochtend beginnen we met veilig leren lezen. Hier oefenen we in tweetallen
in het ringboekje. Wat zijn we allemaal trots op wat we al geleerd hebben!