Buitendag: groepen 1 t/m 4 naar de Leonardusspeeltuin