Schooltijden

Vanaf schooljaar 2020/2021 hebben we een continurooster. 
De tijden zijn voor alle groepen hetzelfde.

maandag: 8:30 - 14:45 uur  
dinsdag: 8:30 - 14:45 uur  
woensdag: 8:30 - 12:30 uur  
donderdag: 8:30 - 14:45 uur  
vrijdag: 8:30 - 12:30 uur