Notulen

Via onderstaande data kunt u de notulen van de medezeggenschapsraad nalezen.

► Notulen 17-06-2019

► Notulen 08-04-2019

► Notulen 11-03-2019

 Notulen 21-01-2019

► Notulen 12-11-2018

► Notulen 10-09-2018