Veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op onze school.
We willen een veilig leerklimaat en we willen incidenten voorkomen. Denk daarbij aan ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren wij elke dag weer in een goede vertrouwensband, in een prettig klimaat en hebben we duidelijke regels over hoe we met elkaar omgaan. We treden direct als we geconfronteerd worden met ongepast gedrag. De volgende maatregelen hebben wij in het kader van de wet Veiligheid op school genomen:
  • Anti-pestprotocol
  • Jaarlijkse afname monitor sociale veiligheid (SCOL)
  • Tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen, ouders en medewerkers
  • Preventiemedewerkers in het kader van fysieke veiligheid o.a. ARBO (Joan van Bussel en René Baggermans)
  • Interne contactpersonen sociale veiligheid /anti-pestcoördinatie (Iris van den Heuvel, Ria Maassen, Ingrid Dekker, Susanne Verbakel)
  • Vertrouwenspersonen klachtenregeling (Dennis Gremmen en Linda van Hoof)
  • Training Rots & Water voor alle leerkrachten