Cluster 7
(v.l.n.r. Mike Ernst, Tim Verberne, Tanja van de Kerkhof en Kim van de Voort)
Groep 7A:     Kim van de Voort en Tim Verberne
Groep 7B:     Pauline van Aerle (niet op de foto) en Mike Ernst (wpo-stagiair)
Groep 6/7:    Tanja van de Kerkhof