Leden medezeggenschapsraad
 

Voorzitter: Mark Verhees
   
Leden: Nienke Bombeeck
  Leonie Sans
   
Teamleden: Dennis Gremmen
  Laura Peeters
  Paddy Traa

 

Geen
foto
beschikbaar
Geen
foto
beschikbaar
Mark Verhees
voorzitter
Nienke Bombeeck
ouderlid
Leonie Sans
ouderlid
Dennis Gremmen
teamlid
 
Laura Peeters
teamlid
 
Paddy Traa
teamlid