Het belang van (vakantie) lezen en de rol van de ouder

Wetenschappelijk onderzoek toont telkens weer aan dat kinderen die meer lezen zich beter ontwikkelen op het gebied van taal. En taal staat aan de basis van alle kennisopname. Stichting Lezen geeft aan dat leesbevordering en het emotionele aspect van boeken lezen erg belangrijk is. Door samen te lezen, creëer je een geborgen sfeer. Elke avond een verhaaltje voorlezen biedt structuur aan kinderen, wat heel belangrijk is voor hun ontwikkeling.

Waarom is lezen belangrijk?
 • Lezen is niet alleen leuk, mooi, spannend, ontroerend en handig, maar ook een sleutel naar de volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open.
 • Leestechniek ontwikkelt zich al vanaf de geboorte. Door voorlezen uit babyboekjes leren kinderen bijvoorbeeld dat de klanken 'boe' en 'koe' gekoppeld zijn aan een plaatje van een wit beest met zwarte vlekken en ze herkennen een echte koe later ook in de wei.
 • Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Naarmate kinderen beter lezen en meer lezen, kunnen ze meer en makkelijker leren. Lezen is dus een sleutel naar kennis.
 • Lezen stimuleert luisteren, concentratie en fantasie.
 • In kinderliteratuur wordt veel gebruik gemaakt van humor. Lachen is leuk en gezond.
 • Boeken en lezen vormen een aanleiding tot gezelligheid, pret en interactie.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er te weinig wordt gelezen en voorgelezen. Zo is uit onderzoek gebleken dat kinderen gemiddeld nog maar zo'n tien minuten per dag lezen. Kinderen lezen meestal minder omdat hun ouders minder lezen. Ouders hebben dus een voorbeeldfunctie als het om lezen gaat.

Waar zouden ouders op kunnen letten?
Enkele aandachtspunten om lezen een plek te geven in de opvoeding en het leven van uw kind:
 • Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen in Helmond gratis. Op school hebben we een openbare bibliotheek.
 • Uw kind kan meebeslissen over de boekenkeuze. Er liggen vaak handige brochures met tips over leuke boeken.
 • Volwassenen hebben de neiging voor te lezen zonder te stoppen. Zij willen weten hoe het verhaal afloopt en willen het boek uit hebben. Maar eigenlijk is de inhoud van het verhaal minder belangrijk dan de reactie van het kind. Als het verhaal de fantasie en het enthousiasme stimuleert kunt u daar op ingaan. Dat vergroot het plezier in lezen.
 • Probeer met uw kind boeken uit te zoeken die aansluiten bij de interesses, belevingswereld en het taalgebruik van uw kind. Kies ook wat u zélf leuk vindt, dan klinkt uw enthousiasme door in het voorlezen.
 • Boeken zijn een handig middel om uw kind bij te staan in lastige perioden of bij gebeurtenissen zoals scheiding, ziekenhuisbezoek, een broertje of zusje op komst, rouwverwerking, maar ook alledaagse zaken als eten en slapen. Dergelijke boeken met een bepaald thema bieden herkenning en behandelen mogelijke oplossingen.
 • Lees liever dagelijks tien minuten met uw kind, bijvoorbeeld voor het naar bed gaan, dan één keer per week een uur. U stimuleert de leesontwikkeling van uw kind daardoor meer.
Kinderen in groep 1 en 2:
 • Dagelijks voorlezen is om veel verschillende redenen erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. U kunt tijdens het voorlezen letten op of uw kind begrijpt wat hij of zij hoort. Het is leuk om in te gaan op reacties die uw kind geeft op het verhaal of de illustraties in het boek.
 • Vraagt u kind om een eerder voorgelezen boek te herhalen? Uw kind geniet ervan en gaat het verhaal steeds beter begrijpen en onthouden en gaat het zelf 'voorlezen' (navertellen).
 • U kunt uw kind ook laten zien dat je met lezen iets kunt doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een recept of een gebruiksaanwijzing. Uw kind zal het geweldig vinden om hierbij betrokken te worden.
 • Dit geldt ook voor activiteiten waarvoor lezen en schrijven nodig is, zoals koken, boodschappenlijstjes maken, verlanglijstjes schrijven, kaarten schrijven en versturen en gezelschapsspelletjes spelen met spelregels.
 • Verhalen zijn fantastisch om voor te lezen, maar ook informatieve boeken over onderwerpen die uw kind interesseren kunnen erg leuk zijn.
 • Om het taalbewustzijn van uw kind te stimuleren is het belangrijk om taal- en rijmspelletjes te doen, liedjes te zingen en versjes voor te lezen.
 • Heeft uw kind al eigen schrijfspullen, zoals potlood, pen, viltstiften en papier? Dit kan de ontwikkeling van u kind bevorderen. U kunt hem of haar bijvoorbeeld stimuleren woorden (na) te schrijven, zoals de eigen naam, de namen van gezinsleden, etc.
Kinderen in groep 3 t/m 8:
 • In groep 3 gebruiken we de leesmethode Lijn 3 (Malmberg). Het eerste half jaar ligt de nadruk op het aanvankelijk leesproces. Het tweede half jaar staat het technisch lezen centraal.
 • Kinderen leren in groep 3 zoemend lezen, dit is het zingend aan elkaar lezen van klanken bbbboooommmm.
 • In de bibliotheek en in boekwinkels is een aparte afdeling met materialen voor beginnende lezers.
 • Blijf zelf lezen, voorlezen en samen met uw kind genieten van boeken en verhalen, ook als uw kind zelf al goed kan lezen. Kinderen genieten van voorlezen en het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.
 • Stimuleer het zelf lezen van uw kind. Het lezen moet worden onderhouden zodat uw kind kan 'lezen om te leren'. Bovendien leert uw kind steeds vlotter en beter lezen, want lezen leer je door te lezen.
 • Vanaf groep 4 gaat in de schoolontwikkeling van uw kind steeds meer aandacht naar het bevorderen van leesbegrip en studerend lezen. Het is niet alleen de bedoeling dat uw kind begrijpt wat het leest. Ook moet een kind de informatie uit een tekst kunnen gebruiken en verwerken. Goed leesbegrip is dus belangrijk voor de informatieverwerking en voor de leerontwikkeling.
 • U kunt samen met uw kind regelmatig informatieve teksten lezen uit kranten, tijdschriften of internet over onderwerpen waarvoor uw kind interesse heeft.
 • Het begrip van de tekst kunt u vergroten door vragen te stellen, tijdens het lezen en na het lezen.