Onze school

In Mierlo-Hout  is OBS 't Hout de enige openbare school. De kinderen op school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school is neutraal en schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft geen voorkeur voor een bepaalde (geloofs)richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t maar samen.
De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren zit uw kind een groot deel van de tijd  op de basisschool. Een kind verdient veel zorg en aandacht in deze belangrijke periode.

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijze, sfeer en kwaliteit. Er is echt iets te kiezen.
Openbare Basisschool 't Hout werd in 1974 opgericht door de Gemeente Helmond. Dit gebeurde nadat ouders uit de wijk daarvoor diverse acties hadden ondernomen. OBS 't Hout is dus een school die door ouders bevochten is. Het was de tweede openbare school in Helmond. 

We hebben de afgelopen jaren gezien dat we met zijn allen, ouders, kinderen en leerkrachten terecht trots kunnen zijn op 'onze' school. In de ouderenquête geven ouders de school meer dan een 8! De kinderen (van de groepen 5 t/m 8) geven de school in de enquête gemiddeld zelfs een 8,9!
De resultaten zijn hoog.
Heel belangrijk vinden we dat het kind zich goed voelt. We zorgen voor een heel veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde school. In een gezellige sfeer wordt er hard gewerkt om goede resultaten te behalen. We besteden veel tijd aan leren, het versterken van het zelfvertrouwen, het omgaan met elkaar, het ervaren van gevoelens en het ontdekken van mooie dingen. We hebben duidelijk voor ogen wat het individuele kind van ons vraagt, wat het aankan en hoe we het zo goed mogelijk kunnen helpen opdat het kind maximaal presteert. Specialisatie is extra instructie voor kinderen die het nodig hebben. Dit geldt ook speciaal voor de meer- en hoogbegaafde kinderen.

Rode draad is: betrokkenheid, creativiteit. Het geeft iedereen een goed gevoel om te zien hoeveel ouders en instanties uit Mierlo-Hout de school op allerlei manieren ondersteunen en een warm hart toedragen. 

We hebben na de uitbreidingen in 2009 en 2013 een moderne en  uitgebouwde school die klaar is voor de toekomst. We kunnen gelukkig na de uitbouw weer kinderen aannemen. Een aantal groepen heeft wel een wachtlijst. Tevens is er in de school een bibliotheek waar de kinderen van school en alle kinderen uit Mierlo-Hout tot 4 jaar boeken mogen lenen.
Gericht op die toekomst willen we de goede naam van de school hoog houden. Gezien het feit dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij school legt nemen we de uitdaging aan om de school samen met ouders, leerkrachten en bestuur nog verder te ontwikkelen. We hebben hier gezien de ervaringen van de afgelopen jaren alle vertrouwen in.

U krijgt door het lezen en het kijken naar de website een eerste indruk van hetgeen er allemaal op school gedaan wordt. Wij nodigen u van harte uit eens een keer een kijkje te komen nemen in de school als deze 'in bedrijf' is. We zijn trots om over onze school te mogen vertellen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken. U kunt dan op al uw vragen antwoord krijgen en u krijgt een rondleiding door de school. Zo kunt u nog een beetje meer de gezellige leerzame sfeer proeven.
De school zoals die is gerealiseerd,  is tot stand gebracht door leerkrachten, kinderen en ouders.