Ondersteuning
(v.l.n.r. Ipek Baktemur, Loek van de Kerkhof, Phonny van Schijndel, Yvette Hermans, Nina van Stiphout, Bibi Sanders en Geert van Gastel)
Groepsondersteuners: Phonny van Schijndel en Bibi Sanders
Onderwijsassistent: Nina van Stiphout
Leerkrachtondersteuner: Yvette Hermans
Schoolassistent: Ipek Yilmaz
Stagiaire onderwijsassistent: Loek van de Kerkhof
VIP team-vervanger: Geert van Gastel