Welkom op de website van Openbare Basisschool 't Hout in Helmond
 
OBS 't Hout is in 1974 op initiatief van een groep ouders opgestart. Het is de enige openbare basisschool in Mierlo-Hout en een echte wijkschool.
Ons motto is: met plezier veel leren. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten werken we aan de toekomst van onze leerlingen en de toekomst van 'onze' school.

Kinderen komen op OBS 't Hout in een veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde omgeving terecht. Leren, creativiteit, zelfvertrouwen, welbevinden en omgaan met elkaar, zijn belangrijke thema's bij ons op school. Met veel aandacht voor het individuele kind en zijn/haar behoeftes, helpen we leerlingen zich optimaal te ontwikkelen. We zijn trots op onze kinderen en onze school.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website.